Kierownik Witold Józak
w.jozak@sksm.com.pl
tel. +48 91 462 12 42 w. 223
Zastępca kierownika/Kierownik ds. transportu Paweł Rajman
p.rajman@sksm.com.pl
tel. +48 91 462 12 42 w. 205
Mistrz ds. technicznych Mateusz Makulecki
m.makulecki@sksm.com.pl
+48 91 462 12 42 w. 202
Specjalista ds. rozliczeń Jolanta Hołderna tel. +48 91 462 12 42 w.211

Siedziba:
ul. Tartaczna 9
70-893 Szczecin,
tel.: +48 91 462 12 42,

e-mail: zr@sksm.com.pl
warsztat@sksm.com.pl