Nasza firma wspólnie z firmą ROHR BAGGER GMBH zrealizowała projekt inwestycyjny, który wprowadza nas pod względem technicznym w XXI w. Dnia 12 marca 2012 r. podpisana została umowa na realizację inwestycji, montaż rozpoczęto po 15 września 2012 r.

W jednym z naszym zakładów tj. kopalni Dębówko została złożona oraz uruchomiona do ruchu próbnego pierwsza w Polsce tej wielkości pływająca koparka chwytakowa typ RS 6,5/220 BF niemieckiego producenta firmy ROHR BAGGER GMBH. W porównaniu do koparki KG 2,5 polskiej konstrukcji z lat 60, na której była do tej pory prowadzona eksploatacja, nowa maszyna jest o wiele większą i nowocześniejszą konstrukcją. Szerokość koparki to 13 metrów, długość 30 metrów natomiast wysokość 17,5 metra. Pontony, na których pływa koparka, ważą 80 ton, a cała konstrukcja to około 275 ton masy. W standardowym wyposażeniu maszyna posiada chwytak o pojemności 6,5 m3, przesiewacz dwupokładowy do wydzielenia z urobku nadziarna tj. ziarno o wielkości > 90 mm, podziarno < 2mm oraz pospółki do dalszej przeróbki. Pospółka, czyli frakcja o uziarnieniu od 2 do 90 mm, trafia przenośnikiem wychodzącym z koparki na szereg przenośników pływających oraz lądowych wiodących na zakład przeróbczy do dalszego rozsiania.

Zarząd naszej firmy podjął decyzję o rozbudowie standardowej koparki. Wspólnie z konstruktorami z firmy ROHR udało się zaprojektować oraz zbudować koparkę, na której doprojektowano węzeł kruszenia wstępnego oraz węzeł pulpowo-piaskowy. Węzeł kruszenia został skonstruowany z kruszarki szczękowej, dwóch przenośników podających na kruszarkę oraz dwóch taśmociągów odbierających po kruszarce. Kamienie do kruszenia podawane są z dwóch miejsc: z górnego pokładu przesiewacza wstępnego podawana jest frakcja od 90 do 150 mm, a większe kamienie, które teoretycznie trafiłyby do wody, gdyż są zbyt duże do przeróbki tj. ziarno o wielkości od 150 do 400 mm, podawane są poprzez specjalnie zbudowaną zsuwnię nadziarna z rusztu umieszczonego nad koszem zasypowym na który trafia materiał wysypywany bezpośrednio z chwytaka. Poprzez specjalnie wycięte w zsuwni okienka o wymiarze 400×400 mm oraz znajdujący się pod nimi mały zbiorniki buforowy z rynną wibrującą, materiał podawany jest na przenośnik na kruszarkę. Węzeł piaskowo-pulpowy zbudowano z dwóch pomp pulpowych, hydrocyklonu, przesiewacza odwadniającego, specjalnie skonstruowanej wanny z klapą ruchomą oraz dwóch rząpi (zbiorników) pod wanną przesiewacza wstępnego do których trafia mieszanina piasku z wodą. Do każdego z tych zbiorników (rząpi) została zabudowana pompa. W jednym rząpiu jest wbudowana pompa z wirnikiem poziomym.  Pompa ta tłoczy mieszaninę piasku z wodą do hydrocyklonu w celu do odzyskania drobnych frakcji piasku (bardzo pożądanych). Odzyskana frakcja piaszczysta zostaje odwodniona na przesiewaczu odwadniającym i przesłana wraz z pospółką uzyskaną na przesiewaczu wstępnym do zakładu przeróbczego. Do drugiego rząpia jest podłączona tradycyjna pompa odśrodkowa przystosowana do hydrotransportu. Mieszaninę możemy odtransportować rurociągiem pływającym, zamontowanym na pływakach, nawet do 250 metrów od koparki np. na pulpowisko zewnętrzne. Dzięki specjalnej klapie zabudowanej w wannie przesiewacza wstępnego sterowanej za pomocą siłownika hydraulicznego, możemy regulować ilości oraz sposób pracy węzła piaskowego. Można całość piasku transportować na pulpowisko lub podać do hydrocyklonu, jak i w dowolnych proporcjach pracować na obie pompy.

Chwytak ma pojemność 6,5 m3 czyli naraz wydobywa z dna około 13 ton materiału zawodnionego.  Jest on podnoszony przy pomocy wyciągu linowego zabudowanego w maszynowni, która przemieszcza się po torowisku u góry koparki. Zamykanie oraz otwieranie chwytaka realizowane jest przez siłowniki oraz pompę hydrauliczną zabudowaną w samym chwytaku. Opcją dodatkową natomiast jest tak zwana diagnostyka chwytaka, mówiąca nam co się dzieje z chwytakiem pod wodą, mianowicie: czy jest w pełni zamknięty czy otwarty, jaki jest stopień jego wypełnienia, jak i jaki jest kąt odchylenia od pionu oraz inne parametry związane z samą jego pracą.

Koparka pod względem technologicznym jest wyposażona w podzespoły liderów produkujących urządzenia dla przemysłu górniczego takich jak: METSO, DBR, KREBS, SIEMENS, RITZ. Całe urządzenie, choć bardzo rozbudowane, obsługuje jeden człowiek. Koparka pracuje w trybie automatycznym. Praca operatora po fazie rozruchu ogranicza się do obsługi codziennej (konserwacji), korekcji nastaw w zależności od jakości złoża, oraz do przemieszczania koparki po złożu. Maszyna, urabiając złoże, przy średniej głębokości kopania około 25 metrów, powinna osiągnąć średnią wydajność ok. 350 Mg/h. Do kolejnych nowości można też zaliczyć zabudowany sonar do sondowania dna wyrobiska. Do koparki zostały kupione także nowe przenośniki pływające niemieckiej produkcji SWO o długości 102 metry z możliwością rozbudowy do 180 metrów, przenośnik 44 metry oraz dwa przenośniki po 28 metrów. Należy wspomnieć jeszcze, że montaż mechaniczny oraz elektryczny zarówno koparki oraz samych przenośników, wykonaliśmy przy pomocy własnych pracowników pod nadzorem montażysty mechanika oraz elektryka z firmy ROHR.

Uroczyste uruchomienie i przekazanie koparki do eksploatacji nastąpi 7 maja 2013 r. o godzinie 12.00.