Szanowni Akcjonariusze,

Zgodnie z treścią Regulaminu nabywania akcji własnych Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A w Szczecinie, poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania:

01_OGŁOSZENIE O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI 04062017.doc
02_REGULAMIN UMORZENIA 04062017.doc
03_Formularz-oferty-zbycia-akcji.doc
04_UMOWA NABYCIA AKCJI jako wzór do ogłoszenia.doc
05_Zalacznik-nr-3-pelnomocnictwo.doc