Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Jacka Dębickiego. Naszego pracownika, pełniącego przez wiele lat funkcję Dyrektora do spraw produkcji w Spółce. Człowieka otwartego, przyjaznego, zawsze angażującego się w sprawy Spółki. Lubianego i cenionego przez współpracowników Kolegę.