Pod koniec kwietnia na zbiorniku poeksploatacyjnym w zakładzie górniczym “Bielinek” zwodowana została pilotażowa platforma pływająca dla ptaków. Przedsięwzięcie to jest kolejną z wdrożonych w regionie inicjatyw proekologicznych Spółki, realizowanych w ramach prowadzonej przez nią polityki zrównoważonego rozwoju terenów górniczych. Platforma wykonana została kosztem i staraniem Spółki, przy znaczącym współudziale Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Zakotwiczono ją w niedalekiej odległości od istniejącej “ptasiej wyspy”, licznie zasiedlanej przez wiele chronionych gatunków ptaków, niestety okresowo zalewanej wodą.

Mamy nadzieję, że platforma, będąc alternatywą dla istniejącej naturalnej wyspy, przyczyni się do czynnej ochrony cennych siedlisk na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i Doliny Dolnej Odry (Natura 2000).

ptasia platforma