Poniżej przedstawiamy wybrane produkty Zakładu Remontowego SKSM S. A. sp. z o. o.

Informacje o urządzeniach:

tel. +48 91-46-21-344 fax +48 91-46-21-092

e-mail: zr@sksm.com.pl

Odwadniacz kołowy

Odwadniacz kołowy – czerpakowy służy do przemywania i odwadniania urobku podawanego bezpośrednio z pogłębiarki refulacyjnej.

Parametry techniczne:

• Średnica koła czerpakowego 5400 mm

• Ilość czerpaków 24 szt.

• Ciężar całkowity 32 700 kg

• Moc napędowa 11 kW

Płuczka mieczowa

Płuczka mieczowa  służy do mycia materiałów zanieczyszczonych składnikami rozpuszczalnymi w wodzie, takimi jak: grudki gliny, cząstki węgla lub drewna itp. Oczyszczanie osiąga się poprzez uderzenia i cięcia łopatek mieczowych jak również przez tarcie występujące pomiędzy przesuwającymi się ziarnami podczas transportu.  Odpowiednio długi odcinek daje doskonały efekt płukania oraz odnowienia materiału, natomiast umieszczone powyżej koryta płuczki zapewniają dokładne oczyszczanie powierzchni materiału przed jego wyjściem .

Parametry techniczne:

• wydajność  60- 100 t/h

• uziarnienie nadawy 2– 32 mm

• zapotrzebowanie wody 40– 60 t/h

• długość   koryta 4000- 5000 mm

• szerokość    koryta 1560 mm

• napęd (moc)  15– 22 kW

• ciężar maszyny 4000 – 5000 kg

Płuczka A.A. typu „AKWAMOTOR”

Płuczka AA jest urządzeniem do oczyszczania rozsortowanego kruszywa naturalnego i łamanego  z zanieczyszczeń typu: węgiel, drewno (korzenie), materiały ilasto mułowe itp.
Urządzenie jest proste w konstrukcji i lekkie  co daje możliwość łatwego  i szybkiego  przemieszczania zależnie od potrzeb użytkownika. Ponadto obieg wody technologicznej może być  zamknięty dając tym samym znaczne oszczędności w gospodarce wodnej przy niewielkim zużyciu energii elektrycznej .

Parametry techniczne:

• wydajność do     60 t/h

• szerokość taśm    600, 800,100 mm

• długość     4600 mm

• szerokość    1550 mm

• wysokość     1750 mm

• moc     4 kW

• masa     2400 kg

• stopień usunięcia zanieczyszczeń 80 – 90 %

Akwamotor