Usytuowanie naszych kopalni umożliwia odbiorcom wybór najkrótszych tras dojazdowych. Spedycja kruszywa odbywa się drogą wodną – barkami (kopalnia Bielinek), koleją oraz transportem samochodowym (wszystkie kopalnie). Ścisła i długoletnia współpraca z przedsiębiorstwami żeglugi śródlądowej owocuje umowami przewozu kruszyw barkami na warunkach preferencyjnych. Dostawy samochodowe materiałów mogą odbywać się transportem zleconym przez odbiorcę lub jako usługa kompleksowa – loko plac odbiorcy, zorganizowana i dostarczona przez Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.