Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych postępując zgodnie z wymaganiami ustawodawcy i wymaganiami klientów. W połowie roku 2006 na wszystkich kopalniach wprowadziły system Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 4. Wprowadzenie systemu spowodowało znaczącą poprawę jakości produkowanych kruszyw oraz zdecydowany spadek uwag jakościowych naszych klientów.

System ZKP na poszczególnych zakładach produkcyjnych został certyfikowany do systemu 2+ na zgodność z normą PN-EN 12620 “Kruszywa do betonu” na zakładach: Bielinek Dębówko, Golice, Gorzupia, Ognica, Storkowo, Wietszyno, a coroczne audyty nadzoru pozwalają na kontynuację stosowania oznakowania CE w systemie 2+.

Certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji obejmuje również inne rodzaje kruszyw:

Kopalnie Bielinek, Storkowo oraz Wietszyno posiadają certyfikaty ZKP na normę 13043 “Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,

Kopania Storkowo posiada ponad to certyfikat ZKP na normę 13242 “kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

PIASKI DROBNO-, ŚREDNIO- I GRUBOZIARNISTE

RODZAJ KRUSZYWA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ
0-2 mm PN-EN 12620 “Kruszywa do betonu”
0-1 mm
0,5-4 mm
zasypowe PN-EN 13043 “PN-S 02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

ŻWIRY JEDNO- I WIELOFRAKCYJNE

RODZAJ KRUSZYWA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ
2-8 mm PN-EN 12620 “Kruszywa do betonu”
8-16 mm
16-32 mm
2-16 mm
2-32 mm

MATERIAŁY KRUSZONE

RODZAJ KRUSZYWA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ
mieszanka 0-4 mm PN-EN 13043 “Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
4-8 mm
8-16 mm
11,2-22,4 mm
0-31,5 mm PN-S 06102 “Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”
0-63 mm

MIESZANKI NATURALNE PIASKOWO – ŻWIROWE

RODZAJ KRUSZYWA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ
0-8 mm PN-EN 12620 “Kruszywa do betonu”
0-16 mm
0-32 mm
0-63 mm

POZOSTAŁE MATERIAŁY

RODZAJ KRUSZYWA BADANIA KONTROLNE
pospółka wykonywane w laboratorium centralnym SKSM S.A.
kamień sortowany do 120 mm
ziemia z nadkładu

Do każdej partii sprzedawanego materiału na życzenie wystawiane są deklaracje zgodności kruszywa ze specyfikacją przedstawioną przez klienta.