Grupa kapitałowa Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. posiada w swojej strukturze:

 • 9 kopalni
 • 1 punkt sprzedaży
 • 3 betoniarnie

KOPALNIA BIELINEK

Kopalnia Bielinek jest najstarszą i największą kopalnią SKSM S.A. Położona jest nad brzegiem Odry w gminie Cedynia.

Położenie: woj. zachodniopomorskie; 9 km od Cedyni; 95 km od Szczecina.

Asortyment produkcji:

 • piasek 0/2 mm
 • piaski zasypowe
 • żwiry 2/8 mm, 8/16 mm, 2/16 mm, 16/32 mm, 2/32 mm
 • kruszywa łamane 0/31,5 mm oraz 0/63 mm na podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 • mieszanki naturalne 0/4 mm, 0/8 mm, 0/16 mm, 0/32 mm, 0/63 mm
 • pospółka, kamień, ziemia

Technologia produkcji: wydobycie spod lustra wody, przeróbka mechaniczna na mokro, klasyfikacja i rozdrabnianie kruszywa w zakładach przeróbczych: lądowym i pływającym

Transport: drogą wodną (barkami) i samochodowy.

NABRZEŻE REGALICA W SZCZECINIE

Asortyment produkcji:

 • piasek 0/2 mm
 • piaski zasypowe
 • żwiry 2/8 mm, 8/16 mm, 2/16 mm, 16/32 mm, 2/32 mm
 • kruszywa łamane 0/31,5 mm oraz 0/63 mm na podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 • mieszanka drobna granulowana 0/4 mm do produkcji mieszanek mineralno-asflatowych / dostępne po wcześniejszych uzgodnieniach
 • grysy 4/8 mm, 8/16 mm, 11,2/22,4 mm do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych/ dostępne po wcześnijeszych uzgodnieniach
 • mieszanki naturalne 0/4 mm, 0/8 mm, 0/16 mm, 0/32 mm, 0/63 mm
 • pospółka, kamień, ziemia

KOPALNIA GOLICE

Kopalnia Golice została uruchomiona w 1995 i jest najnowocześniejszym zakładem wydobywczym SKSM. Posiada m.in. system monitorowania procesu produkcyjnego.

Położenie: woj. zachodniopomorskie; 12 km od Cedyni; 105 km od Szczecina.

Asortyment produkcji:

 • piasek 0/2 mm
 • piaski zasypowe
 • żwiry 2/8 mm, 8/16 mm, 2/16 mm
 • kruszywa łamane 0/31,5 mm oraz 0/63 mm na podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 • mieszanki naturalne 0/8 mm, 0/16 mm
 • pospółka, kamień, ziemia

Technologia produkcji: wydobycie lądowe, przeróbka mechaniczna na mokro, klasyfikacja i rozdrabnianie kruszywa w zakładzie przeróbczym.

Transport: samochodowy

KOPALNIA OGNICA

Kopalnia Ognica położona jest w gminie Widuchowa- w dolinie rzeki Rurzyca. Prace przygotowawcze pod budowę kopalni Ognica rozpoczęły się w maju 2006 r.

Położenie: województwo zachodniopomorskie; powiat gryfiński; gmina Widuchowa; 26 km od Gryfina, 52 km od Szczecina, 7 km od przejścia granicznego w Krajniku Dolnym.

Asortyment produkcji:

 • piasek 0/2 mm
 • piaski zasypowe
 • żwiry 2/8 mm, 8/16 mm, 2/16 mm, 16/32 mm, 2/32 mm
 • mieszanki naturalne 0/4 mm, 0/8 mm, 0/16 mm, 0/32 mm, 0/63 mm
 • pospółka, kamień, ziemia

Technologia produkcji: wydobycie spod lustra wody, przeróbka mechaniczna na mokro, klasyfikacja i rozdrabnianie kruszywa w zakładzie przeróbczym.

Transport: samochodowy.

KOPALNIA STORKOWO

Kopalnia posiada bardzo rozległe złoża. Na przełomie lat 2011 i 2012 przechodzi gruntowną modernizację.

Położenie: woj. zachodniopomorskie; gmina Ińsko; 7 km od Ińska; 12 km od Węgorzyna; 100 km od Szczecina.

Asortyment produkcji:

 • piasek 0/2 mm
 • piaski zasypowe
 • żwiry 2/8 mm, 8/16 mm, 2/16 mm, 16/32 mm, 2/32 mm
 • kruszywa łamane 0/31,5 mm oraz 0/63 mm na podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 • mieszanka drobna granulowana 0/4 mm do produkcji mieszanek mineralno-asflatowych
 • grysy 4/8 mm, 8/16 mm, 11,2/22,4 mm do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych
 • mieszanki naturalne 0/4 mm, 0/8 mm, 0/16 mm, 0/32 mm, 0/63 mm
 • pospółka, kamień, ziemia

Technologia produkcji: wydobycie lądowe, przeróbka mechaniczna na mokro, klasyfikacja i rozdrabnianie kruszywa w zakładzie przeróbczym.

Transport: samochodowy

KOPALNIA DĘBÓWKO

Kopalnia Dębówko należy do najstarszych zakładów SKSM S.A. Jest wyposażona w jedne z najnowocześniejszych i pierwszych w Polsce urządzeń do eliminacji zanieczyszczeń z kruszyw.

Położenie: woj. lubuskie; gmina Przytoczna; 3 km od Przytocznej; 95 km od Poznania.

Asortyment produkcji:

 • piasek 0/2 mm
 • piasek 0,5-4 mm
 • piaski zasypowe
 • żwiry 2/8 mm, 8/16 mm, 2/16 mm,
 • kruszywa łamane 0/31,5 mm oraz 0/63 mm na podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 • mieszanki naturalne 0/4 mm, 0/8 mm, 0/16 mm, 0/63 mm
 • pospółka, kamień, ziemia

Transport: samochodowy.

KOPALNIA ZWIERZYN

Kopalnia Zwierzyn – jej uroczyste otwarcie miało miejsce 8 lipca 2008 r. Położenie: woj. lubuskie; gmina Zwierzyn ; 5 km od Strzelec Krajeńskich; 36 km od Gorzowa Wlkp.

Asortyment produkcji:

 • piasek 0/2 mm
 • piaski zasypowe
 • żwiry 2/8 mm, 8/16 mm, 2/16 mm, 16/32 mm, 2/32 mm
 • kruszywa łamane 0/31,5 mm oraz 0/63 mm na podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 • mieszanki naturalne 0/8 mm, 0/16 mm, 0/32 mm, 0/63 mm
 • pospółka, kamień, ziemia

Technologia produkcji: wydobycie spod lustra wody, przeróbka mechaniczna na mokro, klasyfikacja i rozdrabnianie kruszywa w zakładzie przeróbczym.

Transport: samochodowy

KOPALNIA GORZUPIA DOLNA

Kopalnia Gorzupia została nabyła przez Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych w 2005 roku.

Położenie: woj. lubuskie; gmina Żagań; 12 km od Żagania; 35 km od Zielonej Góry.

Asortyment produkcji:

 • piasek 0/2 mm
 • piaski zasypowe
 • żwiry 2/8 mm, 8/16 mm, 2/16 mm, 16/32 mm, 2/32 mm
 • mieszanki naturalne 0/4 mm, 0/8 mm, 0/16 mm, 0/32 mm, 0/63 mm
 • pospółka, kamień, ziemia

Technologia produkcji: wydobycie spod lustra wody, przeróbka mechaniczna na mokro, klasyfikacja kruszywa w zakładzie przeróbczym

Transport: samochodowy

KOPALNIA WIETSZYNO

Kopalnia Wietszyno jest naszym najmłodszym zakładem produkcyjnym. Została nabyta przez Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych w 2013 roku.

Położenie: woj. zachodniopomorskie; powiat białogardzki, gmina Karlino; 20 km od Kołobrzegu; 42 km od Koszalina.

Asortyment produkcji:

 • piasek 0/2 mm
 • piaski zasypowe
 • żwiry 2/8 mm, 8/16 mm, 2/16 mm
 • kruszywo łamane 0/31,5 na podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
 • mieszanki naturalne 0/8 mm, 0/16 mm
 • pospółka, kamień, ziemia

Technologia produkcji: wydobycie spod lustra wody, przeróbka mechaniczna na mokro, klasyfikacja kruszywa w zakładzie przeróbczym

Transport: samochodowy

KOPALNIA BIERKOWICE

Zakład w strukturach Bielinex-Beton Sp. z o. o.