PIASKI DROBNO-, ŚREDNIO- I GRUBOZIARNISTE

Rodzaj kruszywa Zastosowanie Dostępne
piasek 0-2 mm PN-EN 12620 produkcja betonów i prefabrykatów, budownictwo ogólne, drogowe, hydrotechniczne wszystkie kopalnie, Nabrzeże Regalica w Szczecinie
piasek 0,5-4 mm PN-EN 12620 produkcja betonów i prefabrykatów, filtracja Dębówko, Storkowo
piaski zasypowe PN-S 02205 budownictwo ogólne, drogowe, wymiana podłoża, budowa nasypów wszystkie kopalnie, Nabrzeże Regalica w Szczecinie

ŻWIRY JEDNO- I WIELOFRAKCYJNE

Rodzaj kruszywa Zastosowanie Dostępne
żwir 2-8 mm PN-EN 12620 produkcja betonów i prefabrykatów, budownictwo ogólne, drogowe, hydrotechniczne wszystkie kopalnie, Nabrzeże Regalica w Szczecinie
żwir 8-16 mm
żwir 16-32 mm Bielinek, Ognica, Storkowo, Gorzupia Dolna, Zwierzyn, Nabrzeże Regalica
żwir 2-16 mm wszystkie kopalnie, Nabrzeże Regalica w Szczecinie
żwir 2-32 mm Bielinek, Ognica, Storkowo, Gorzupia Dolna, Zwierzyn, Nabrzeże Regalica

MATERIAŁY KRUSZONE

Rodzaj kruszywa Zastosowanie Dostępne
mieszanka drobna granulowana 0-4 mm PN-EN 13043 produkcja mieszanek mineralno – asflatowych Storkowo
grys 4-8 mm
grys 8-16 mm
grys 11,2-22,4 mm
mieszanka kruszona 0-31,5 mm PN-EN 13242 mieszanki na podbudowy drogowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, kruszywa do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w budownictwie drogowym
mieszanka kruszona 0-63 mm Bielinek, Dębówko, Golice, Storkowo, Wietszyno, Nabrzeże Regalica

MIESZANKI NATURALNE PIASKOWO – ŻWIROWE

Rodzaj kruszywa Zastosowanie Dostępne
mieszanka 0-8 mm PN-EN 12620 produkcja betonów i prefabrykatów, budownictwo ogólne, drogowe, hydrotechniczne, pale do umocnienia gruntu wszystkie kopalnie, Nabrzeże Regalica w Szczecinie
mieszanka 0-16 mm
mieszanka 0-32 mm Bielinek, Ognica, Storkowo, Gorzupia Dolna, Zwierzyn, Nabrzeże Regalica

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać mieszanki w przedziałach frakcji 0-20 mm, 0-25 mm, 0-45 mm i inne.

POZOSTAŁE MATERIAŁY

Rodzaj kruszywa Zastosowanie Dostępne
pospółka budownictwo ogólne i drogowe wszystkie kopalnie
kamień sortowany do 120 mm budownictwo hydrotechniczne
ziemia z nadkładu