Spółka dba o swoich pracowników, a także ich rodziny. Staramy się zapewnić im zarówno bezpośrednie bezpieczeństwo pracy, jak i bezpieczeństwo socjalne, a także możliwość rozwoju zawodowego.

Troska o życie i zdrowie ludzi jest dla nas nadrzędną wartością, a wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy polepszają jednocześnie ekonomiczne efekty naszej działalności. Wdrożone procedury BHP (obejmujące m.in. informowanie o ryzyku, stosowanie środków ochrony osobistej i stały nadzór) są konsekwentne egzekwowane. Prowadzimy szkolenia dla naszych pracowników, a także współpracowników.

Kierując się zasadą, iż kwalifikacje i rozwój osobisty pracowników przynoszą pożytek całej firmie, stwarzamy naszym pracownikom możliwość uczestniczenia w licznych szkoleniach i kursach zawodowych, konferencjach naukowych itp.