Nasza aktywność gospodarcza styka się z prawami, standardami życia i potrzebami zarówno pracowników firmy, jak i mieszkańców goszczących nas gmin. Tak więc budowanie dobrych relacji z wszystkimi interesariuszami jest ważnym elementem strategii zarządzania SKSM. Odpowiedzialność społeczna, troska o stan środowiska i jednoczesna efektywność ekonomiczna, stanowią nasz wkład w zrównoważony rozwój firmy, poszczególnych gmin oraz całego regionu.

Usuwanie skutków powodzi (luty 2011, okolice Bielinka)