Znaczącym atutem SKSM S.A. jest duży potencjał firmy. Obecnie Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. są jednym z większych przedsiębiorstw produkujących w Polsce kruszywa budowlane. Natomiast na terenie północno-zachodniej Polski możemy poszczycić się pozycją lidera. Dzięki wyszkolonemu personelowi, odpowiednim nakładom finansowym oraz kilkudziesięciu latom doświadczeń w branży możemy realizować długoterminowe plany dotyczące wzmacniania pozycji producenta kruszyw na rynku polskim.

Nasze moce produkcyjne pozwalają nam zapewnić dostawy kruszywa przez 12 miesięcy w roku. Duża liczba zakładów produkcyjnych i ich rozmieszczenie powoduje, że jesteśmy zawsze blisko prac budowlanych realizowanych przez naszych klientów zmniejszając koszt transportu a tym samym końcowy koszt zakupionego kruszywa. Ponadto, w odpowiedzi na potrzeby naszych kontrahentów, jesteśmy w stanie przy minimalnych nakładach uruchomić produkcję nowych wyrobów.

Duży nacisk kładziemy na partnerską współpracę z klientami i wdrażanie nowych produktów przy jednoczesnym rozwoju istniejących technologii oraz wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań. Prowadzimy produkcję kruszyw na zamówienia indywidualne klientów, które odpowiadają przedstawionym przez nich specyfikacjom technicznym.