Domeną działalności grupy kapitałowej Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. jest:

 • wydobycie i przeróbka kruszyw naturalnych,
 • produkcja surowców mineralnych stosowanych w budownictwie i drogownictwie,
 • produkcja maszyn i urządzeń do wzbogacania kruszyw,
 • produkcja betonu.

Ponad półwieczne doświadczenie w branży kruszyw mineralnych sprawia, że z łatwością dostosowujemy się do wymagań współczesnego rynku. Produkcja SKSM S.A. w głównej mierze kierowana jest na potrzeby:

 • budownictwa:

– ogólnego, mieszkaniowego i przemysłowego, drogowego, hydrotechnicznego,

 • drogownictwa:

– materiały na podbudowy drogowe, grysy do produkcji mas bitumicznych.

W tym zakresie zyskaliśmy liczną grupę partnerów z branży budowlanej i dzięki wzajemnej współpracy staliśmy się liderem rynku północno- zachodniej Polski. Obszar działalności obejmuje pięć regionów:

 • województwo zachodniopomorskie,
 • województwo lubuskie,
 • województwo wielkopolskie,
 • województwo łódzkie
 • województwo dolnośląskie,
 • rynek eksportowy na terenie Niemiec: Brandenburgia, Meklemburgia, Vorpommern.

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw budowlanych i robót inżynieryjnych, wytwórni betonów towarowych i prefabrykatów, przedsiębiorstw budowy dróg, a także klientów indywidualnych. Z myślą o tych ostatnich Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych uruchomiły punkt sprzedaży na terenie Szczecina – Nabrzeże Regalica

.