Przedmiotem naszego zainteresowania są złoża małokonfliktowe względem otaczającego środowiska, zarówno naturalnego (przyroda), jak i związanego z obecnością człowieka (tereny zamieszkałe). Pozyskiwane kruszywo to surowiec najwyższej jakości, nie zawierający żadnych szkodliwych domieszek. Podkreślić należy, że wszelkie inwestycje podejmowane były, są i będą w oparciu o szereg dokumentacji naukowych, technicznych i przyrodniczych. Opracowania te sporządzane są na kolejnych etapach skomplikowanej procedury prawnej warunkującej uzyskanie stosownych zezwoleń, podlegając uzgodnieniu lub zaopiniowaniu przez instytucje zewnętrzne (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Państwowy Inspektorat Sanitarny i inne). Troska o stan środowiska, odpowiedzialność społeczna i jednoczesna efektywność ekonomiczna, stanowią nasz wkład w zrównoważony rozwój firmy, poszczególnych gmin oraz całego regionu.

Efekty rekultywacji w kopalni Dębówko Zobacz inne zdjęcia na temat ochrony środowiska