Priorytetem dla Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych jest jakość wytwarzanych kruszyw, gdyż od właściwości wyrobów stosowanych w budownictwie ogólnym i drogowym zależy ich trwałość i bezpieczeństwo. Niezawodną jakość produktów oferowanych przez SKSM S.A. osiągamy poprzez stosowanie procesu technologicznego charakteryzującego się wysokim stopniem przetworzenia i uszlachetnienia materiału pierwotnego oraz jego stałą kontrolę. Utrzymanie jakości produktów na wysokim poziomie możliwe jest dzięki:

  • bogatej wiedzy i kwalifikacjom wyspecjalizowanej kadry kierowniczej i doświadczonej załogi,
  • procesom technologicznym i produkcyjnym wykonywanym według ściśle określonych procedur,
  • stosowaniu maszyn i urządzeń najnowszej generacji (akwamatory, przesiewacze eliptyczne, płuczki mieczowe, osadzarki),
  • utrzymaniu stałej kontroli jakości produkcji poprzez badania laboratoryjne

Gwarancją poziomu jakości naszych kruszyw są aktualne i specjalistyczne badania laboratoryjne wykonywane cyklicznie przez:

  • FERROCARBO – Zakład Badań Laboratoryjnych w Krakowie
  • Geoprojekt-Szczecin.

Dodatkowo nad bieżącą kontrolą jakości kruszyw czuwa również laboratorium centralne znajdujące się w Szczecinie jak i laboratoria znajdujące się na terenie naszych zakładów produkcyjnych. Kruszywa produkowane przez SKSM S.A. spełniają wymagania polskich norm, a także norm europejskich (tabela norm). Do każdej partii wyrobu dołączamy deklarację zgodności z normą przedmiotową oraz świadectwa jakości produktu.