W Kurierze Szczecińskim z dnia 24.02.2012r. pojawił się artykuł o udostępnieniu Muzeum
Regionalnemu w Cedyni szczątków zwierząt znalezionych na terenie kopalni Bielinek.