24 czerwca 2012 roku podczas obchodów 1040 rocznicy bitwy pod Cedynią Dyrektor Generalny Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. Krzysztof Grzesiak w uznaniu wybitnych zasług dla gminy Cedynia otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy. Tytuł ten nadawany jest osobom, które nie są mieszkańcami Gminy Cedynia, szczególnie zasłużonym dla Gminy, jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o gminie Cedynia i jej historii, których działalność przyczyniła się do promocji Gminy w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego lub nauki i kultury.