W roku 2013 Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. zakupiły czynną kopalnię w Wietszynie gm. Karlino. Obszar górniczy kopalni obejmuje 10  ha powierzchni, a miąższość złoża sięga maksymalnie do 24m. Pod koniec ubiegłego roku została przeprowadzona przebudowa i modernizacja kopalni, a na wiosnę rozpoczęto wydobycie.

 Aktualnie eksploatacja jest prowadzona przy pomocy koparki pływającej KG 2,5m spod lustra wody. Transport, przerób i uszlachetnianie kruszywa odbywa się na sortowni na mokro.

 wietszyno3

Asortyment, jakim dysponuje kopalnia to: piasek płukany 0/2mm, piasek zasypowy, piasek 0/4mm, żwir 2/8mm, żwir 8/16, żwir 16/32 a także mieszanki kruszone z nadgabarytów.

wietszyno1