Powstała w latach 1979-1980 Kopalnia Storkowo, prowadząca eksploatację i przerób
kruszywa ze złoża„Storkowo” na terenie dwóch zakładów„Storkowo I” i „Storkowo II”,
przechodzi na przełomie lat 2011/2012 gruntowną modernizację.

Z uwagi na fakt wyczerpywania zasobów złoża „Storkowo” Spółka w roku 2010
udokumentowała złoże „Ginawa”, położone po drugiej stronie drogi. W trzecim kwartale
2011 roku rozpoczęła się eksploatacja tego złoża.

Na części zakładu zwanej „Storkowo I” zostały zdemontowane wszystkie dotychczas działające węzły przeróbcze wraz z istniejącą tzw. „wieżą”, która służyła do przerobu i rozsiewu żwirów, jak również do uszlachetniania kruszyw oraz załadunku samochodów bezpośrednio z silosów. Była to ogromna, czteropoziomowa konstrukcja, pod którą znajdowały się cztery silosy do magazynowania oraz bezpośredniego załadunku kruszyw. Wraz z „wieżą” został zdemontowany stary węzeł do produkcji kruszyw łamanych – grysów i mieszanek kruszonych.

Zakład Storkowo II został w roku 2011 rozebrany i przystąpiono do eksploatacji zasobów pod zakładem. Wraz z zakończeniem eksploatacji nastąpiła kompleksowa rekultywacja tych terenów.

Ogółem na kopalni Storkowo zrekultywowano 102,28 ha gruntów, z czego 89,86 ha posiada decyzję Starosty uznającą rekultywację (głównie w kierunku leśnym) za zakończoną a 6,73 ha jest już zagospodarowane w kierunku leśnym przez Nadleśnictwo Łobez.

Na zakładzie Storkowo I został postawiony niewielki i wydajny węzeł do rozsiewu i płukania żwirów, składający się z nowoczesnego przesiewacza produkcji firmy Ammann, przenośników odstawy żwiru i odwadniacza kołowego do odwadniania frakcji piaskowych. Trwa gruntowny remont i modernizacja węzła do produkcji kruszyw łamanych. Wszystkie urządzenia zakładu przeróbczego posadowione zostaną w zaniżeniu terenu, poniżej dotychczasowego poziomu gruntu.

Zaniżenie posadowienia zakładu oraz jego gruntowna modernizacja znacząco wpływa nie tylko na walory krajobrazowe ale przede wszystkim na ograniczenie emisji hałasu. Nowoczesność rozwiązań oraz zwiększenie wydajności zakładu ma również wpływ na skrócenie czasu pracy a tym samym na oszczędność energii i minimalizację oddziaływania na środowisko.

Demontaż wyeksploatowanych, ogromnych urządzeń i budowa małego i nowoczesnego zakładu przeróbczego zapewni, iż sąsiedztwo z zakładem będzie zdecydowanie bardziej przyjazne dla okolicznych mieszkańców.