Prezes Zarządu Krzysztof Grzesiak tel. +48 91 462 12 42
Wiceprezes Zarządu Maria Kaczanowska tel. +48 91 462 12 42