Dyrektor Finansowy,
Główny Księgowy
Agnieszka Augustyniak tel. +48 91 462 12 42
Zastępca Głównego Księgowego Agnieszka Stawiarska tel. +48 91 463 65 21