Kierownik Działu Mechanicznego, Główny Mechanik Przemysław Madejczyk tel. (+48 91) 463 65 08
tel. kom. +48 504-776-695
Specjalista ds. mechanicznych Leonard Miara tel. (+48 91) 463 65 09
tel. kom. +48 608-698-656
Kierownik Działu Energetycznego Grzegorz Nowak tel. (+48 91) 463 65 05
tel. kom. +48 604-640-491
Kierownik Działu Górniczo-Geologicznego Małgorzata Głogowska tel. (+48 91) 463 65 13
tel. kom. +48 608-698-666
Kierownik Zakładowej Kontroli Produkcji Jacek Ogórek tel. (+48 91) 463 65 11
tel. kom. +48 604-472-103
Starszy Inspektor ds. BHP Róża Słowy-Struzik tel. (+48 91) 462 12 42
Kierownika Sekcji Kadr i Płac Róża Słowy-Struzik tel. (+48 91) 463 65 31
tel. kom. +48 728-844-346