Inspektor Ochrony Danych Osobowych Róża Słowy-Struzik
iod@sksm.com.pl