Inspektor Ochrony Danych Osobowych Tadeusz Gizicki
iod@sksm.com.pl