Dyrektor Handlowy Sylwia Szymańska-Miara tel. +48 91 462 12 42

+48 608 698 665

Starszy specjalista ds.  sprzedaży Maria Drzewoszewska tel. +48 91 462 16 58

+48 795 417 191

fax +48 91 462 14 73