Rok 2011 jest dla Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. Rokiem Jubileuszowym, w którym przypada XX-lecie istnienia naszej Spółki jako Spółki Akcyjnej – formy prawnej uzyskanej w wyniku prywatyzacji.

Historia przedsiębiorstwa sięga roku 1963, kiedy to decyzją Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia zostało powołane Szczecińskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszyw w Szczecinie, które skupiało 3 zakłady produkcyjne.

W kolejnych latach ulegało ono szeregowi przekształceń, aż do dnia 27 marca 1991 roku. Wówczas w Gryficach w siedzibie Państwowego Biura Notarialnego w Szczecinie, Oddział w Gryficach, w obecności Notariusza Pani Ireny Szabunii , zawiązana została spółka akcyjna pod nazwą:

SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH S.A.

1454 akcje zostały objęte przez 291 akcjonariuszy, a prawo do zakupu akcji posiadali wyłącznie współpracownicy firmy.

Powołano pierwszy zarząd w składzie:

Dyrektor – mgr inż. Krzysztof Grzesiak

Z-ca Dyrektora – mgr Piotr Niewulis

Dziś spółka posiada 9 kopalń będąc największym producentem kruszyw w woj. zachodniopomorskim. W ramach grupy kapitałowej poszerzyła swą działalność również o produkcję betonu posiadając 3 betoniarnie – w woj. dolnośląskim oraz łódzkim.

Obchody jubileuszu XX-lecia będą trwały przez cały 2011 rok, a ich uroczystą inauguracją będzie spotkanie w Teatrze Polskim w Szczecinie w dniu 26 marca br.