70-893 Szczecin
ul. Tartaczna 9
zarzad@sksm.com.pl tel. (+48 91) 462 12 42
fax (+48 91) 462 10 96