Z przyjemnością informujemy, że Dyrektor Generalny Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. Pan Krzysztof Grzesiak otrzymał stopień Generalny Dyrektor Górniczy I Stopnia. Stopień górniczy nadany przez Ministra Gospodarki wręczył Dyrektor Departamentu Górnictwa przy Ministerstwie Gospodarki, Pan Maciej Kaliski dnia 3 października 2013r.