Tegoroczne uroczystości z okazji święta patronki górników – Świętej Barbary –  rozpoczęliśmy od ceremonii „pochodu młodych lisów” i „skoku przez skórę”. Jest to tradycyjny rytuał wstępowania do górniczego stanu przez młodych adeptów sztuki górniczej. Skóra była jednym z elementów ubioru roboczego górnika, zabezpieczającym skutecznie ciało przed urazami mechanicznymi czy odpryskami węgla. Stała się symboliczną przeszkodą, jaką należy pokonać, by zostać przyjętym do braci górniczej.

Młode lisy 2015:
Piotr Skrzypek, Artur Kieliszkowski, Maciej Woźniak, Maciej Jasiński.

biesiada_2015a

biesiada_2015b

biesiada_2015c

Następnie zostały wręczone odznaczenia.

Odznaczenie Zasłużony dla Górnictwa RP  otrzymał: Grzegorz Stachewicz

Stopnie Górnicze Resortowe otrzymali:
– Mirosław Ingielewicz – Dyrektor Górniczy III Stopnia
– Grzegorz Stachewicz – Dyrektor Górniczy III Stopnia

Odznaczenia Zakładowe otrzymali:
– Fidorowicz Krzysztof – technik górniczy II stopnia
– Gutt Jarosław – technik górniczy II stopnia
– Kaczanowski Leszek – inżynier górniczy II stopnia
– Słowy-Struzik Róża – inżynier górniczy III stopnia
– Jasiński Maciej – inżynier górniczy III stopnia
– Winiarczyk Janusz – inżynier górniczy III stopnia
– Woźniak Maciej – inżynier górniczy III stopnia

Odznaczenie Zasłużony dla SKSM S.A. otrzymali:
– Edward Libor
– Sławomir Malaga
– Waldemar Potoczniak

biesiada_2015dKapituła Kordzika SKSM S.A przyznała w 2015 r. Honorowy Kordzik Górniczy dla Sylwestra Hofmana.

Po części oficjalnej wszyscy oddali się radosnej atmosferze Biesiady Górniczej i ze śpiewem na ustach w tanecznych rytmach bawili się do białego rana.

biesiada_2015ebiesiada_2015fbiesiada_2015g