3. grudnia 2012 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z okazji święta Patronki Górników Świętej Barbary, odbyła się XVI Karczma Piwna SKSM S.A.

Górnicze szpady, odznaczenia, dyplomy – Barbórka jest okazją, by uhonorować zasłużonych pracowników kopalni, nagrodzić ich za wieloletni trud. W uznaniu zasług położonych na rzecz górnictwa wyróżnieni Odznaką Honorową “Zasłużony dla Górnictwa RP” zostali: Elżbieta Jurczyk, Teresa Stolarska, Paweł Ziemba, Mirosław Ingielewicz.

1

Honorowy Kordzik Górniczy otrzymał Grzegorz Nowak.

1

Zakładowe odznaczenie „Zasłużony dla SKSM S.A.” otrzymali: Roman Kieliszkowski, Andrzej Adamski, Andrzej Filas, Leonard Miara, Sylwester Hofman, Marek Januszkiewicz.

Po części oficjalnej rozpoczęła się Karczma Piwna, która w tym roku była rodem z Dzikiego Zachodu, a piwo lało się strumieniami, konkursom i śpiewom nie było końca.

Wszystkim dziękujemy za przybycie i udział w Zabawie.

Niech Żyje Nam Górniczy Stan!

Barbórka 2012

1


1


1


1