Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wieloletniego pracownika oraz członka Rady Nadzorczej

Pana Konrada Luberadzkiego

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako sumienny, rzetelny i pomysłowy pracownik, ale przede wszystkim jako człowiek przepełniony pogodą ducha, dobrem i życzliwością dla innych

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A.