Plan połączenia spółek

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. oraz Zakład Remontowy SKSM S.A. Spółka z o.o. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek.
Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy poniżej:
Plan połączenia spółek
Załączniki do planu dostępne w siedzibie Spółki w godzinach pracy biura.