Kierownik Działu Mechanicznego, Główny Mechanik Przemysław Madejczyk tel. (+48 91) 462 12 42 w. 212
Specjalista ds. mechanicznych Leonard Miara tel. (+48 91) 462 12 42 w. 216
Kierownik Działu Energetycznego Grzegorz Nowak tel. (+48 91) 462 12 42 w. 233
Kierownik Działu Górniczo- Geologicznego Małgorzata Głogowska tel. (+48 91) 462 12 42 w. 232
Kierownik Zakładowej Kontroli Produkcji Jacek Ogórek tel. (+48 91) 462 12 42 w. 237
Specjalista ds. BHP Jan Kaczanowski tel. (+48 91) 462 12 42 w. 204
Kierownika Sekcji Kadr i Płac Róża Słowy – Struzik tel. (+48 91) 462 12 42 w. 243