Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Rajczyk
iodo@sksm.com.pl