Dyrektor Handlowy Sylwia Szymańska-Miara tel. +48 91 462 12 42

+48 608 698 665

 Specjalista ds. marketingu i sprzedaży Maria Drzewoszewska tel. +48 91 462 16 58

+48 795 417 191

fax +48 91 462 14 73