Barbórka 2012

3. grudnia 2012 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z okazji święta Patronki Górników Świętej Barbary, odbyła się XVI Karczma Piwna SKSM S.A. Górnicze szpady, odznaczenia, dyplomy – Barbórka jest okazją, by uhonorować zasłużonych pracowników kopalni, nagrodzić ich za … Czytaj dalej

Wyspa Grodzka

Z początkiem września 2012 roku ruszyły prace związane z podniesieniem terenu Wyspy Grodzkiej wraz z umocnieniem linii brzegowej od strony kanału Duńczyca naprzeciw Wałów Chrobrego w Szczecinie.  Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. są głównym dostawcą kruszyw dla wykonawcy prac – … Czytaj dalej

Modernizacja kopalni Storkowo

Powstała w latach 1979-1980 Kopalnia Storkowo przeszła w latach 2011/2012 gruntowną modernizację. W drugiej połowie roku 2011 kopalnia kończyła eksploatację złoża „Storkowo pole N i C” w tzw. zakładzie „Storkowo II”. Równolegle prowadzono prace związane z udostępnieniem zlokalizowanego w niedalekim … Czytaj dalej

Krzysztof Grzesiak- Honorowy Obywatel Gminy Cedynia

24 czerwca 2012 roku podczas obchodów 1040 rocznicy bitwy pod Cedynią Dyrektor Generalny Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. Krzysztof Grzesiak w uznaniu wybitnych zasług dla gminy Cedynia otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy. Tytuł ten nadawany jest osobom, które nie są … Czytaj dalej

Mamuty z Kopalni Bielinek w Muzeum

W Kurierze Szczecińskim z dnia 24.02.2012r. pojawił się artykuł o udostępnieniu Muzeum Regionalnemu w Cedyni szczątków zwierząt znalezionych na terenie kopalni Bielinek. Czytaj dalej