Archiwum autora: l.kaczanowski

Koparka „Liliana” już pracuje!

W dniu 7 maja 2013 r. na kopalni Dębówko odbyło się uroczyste uruchomienie nowoczesnej koparki głębokoczerpalnej, zbudowanej na zamówienie Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. przez niemiecką firmę Rohr Bagger GMBH.  Na podkreślenie zasługuje fakt,  że jest to pierwsza w Polsce … Czytaj dalej

Uruchomienie nowoczesnej koparki głębokoczerpalnej w kopalni Dębówko

  Nasza firma wspólnie z firmą ROHR BAGGER GMBH zrealizowała projekt inwestycyjny, który wprowadza nas pod względem technicznym w XXI w. Dnia 12 marca 2012 r. podpisana została umowa na realizację inwestycji, montaż rozpoczęto po 15 września 2012 r. W … Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A.

Szanowni Akcjonariusze Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja 2013 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w siedzibie Spółki przy ul. Tartacznej 9 w Szczecinie, odbędzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna. Stosowne ogłoszenie w tej sprawie, wymagane … Czytaj dalej

Barbórka 2012

3. grudnia 2012 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z okazji święta Patronki Górników Świętej Barbary, odbyła się XVI Karczma Piwna SKSM S.A. Górnicze szpady, odznaczenia, dyplomy – Barbórka jest okazją, by uhonorować zasłużonych pracowników kopalni, nagrodzić ich za … Czytaj dalej

Modernizacja kopalni Storkowo

Powstała w latach 1979-1980 Kopalnia Storkowo przeszła w latach 2011/2012 gruntowną modernizację. W drugiej połowie roku 2011 kopalnia kończyła eksploatację złoża „Storkowo pole N i C” w tzw. zakładzie „Storkowo II”. Równolegle prowadzono prace związane z udostępnieniem zlokalizowanego w niedalekim … Czytaj dalej