Archiwum autora: admin

Mamuty z Kopalni Bielinek w Muzeum

W Kurierze Szczecińskim z dnia 24.02.2012r. pojawił się artykuł o udostępnieniu Muzeum Regionalnemu w Cedyni szczątków zwierząt znalezionych na terenie kopalni Bielinek. Czytaj dalej

Rekultywacja

Rekultywacja gruntów zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych … Czytaj dalej

Kopalnia Storkowo

Powstała w latach 1979-1980 Kopalnia Storkowo, prowadząca eksploatację i przerób kruszywa ze złoża„Storkowo” na terenie dwóch zakładów„Storkowo I” i „Storkowo II”, przechodzi na przełomie lat 2011/2012 gruntowną modernizację. Z uwagi na fakt wyczerpywania zasobów złoża „Storkowo” Spółka w roku 2010 … Czytaj dalej

Biesiada górnicza

W dniu 13 sierpnia 2011 r. przed siedzibą Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. uroczyście obchodziliśmy jubileusz XX-lecia swojego istnienia jako Spółki Akcyjnej. W uroczystości udział brali pracownicy oraz zaproszeni goście, którzy biesiadowali przy muzyce i piwie. Jubileusz ten był okazją … Czytaj dalej

Walka z żywiołem

Kopalnia „Bielinek” w gminie Cedynia, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, będąca własnością Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w Szczecinie, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Odry. Wyrobisko eksploatacyjne, które jest jednocześnie zbiornikiem wodnym o powierzchni około 300 ha oddzielone jest od Odry … Czytaj dalej