Archiwum autora: admin

Wyspa Grodzka

Wyspa Grodzka

Z początkiem września 2012 roku ruszyły prace związane z podniesieniem terenu Wyspy Grodzkiej wraz z umocnieniem linii brzegowej od strony kanału Duńczyca naprzeciw Wałów Chrobrego w Szczecinie.  Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. są głównym dostawcą kruszyw dla wykonawcy prac – … Czytaj dalej

Krzysztof Grzesiak- Honorowy Obywatel Gminy Cedynia

Krzysztof Grzesiak- Honorowy Obywatel Gminy Cedynia

24 czerwca 2012 roku podczas obchodów 1040 rocznicy bitwy pod Cedynią Dyrektor Generalny Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. Krzysztof Grzesiak w uznaniu wybitnych zasług dla gminy Cedynia otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy. Tytuł ten nadawany jest osobom, które nie są … Czytaj dalej

Mamuty z Kopalni Bielinek w Muzeum

Mamuty z Kopalni Bielinek w Muzeum

W Kurierze Szczecińskim z dnia 24.02.2012r. pojawił się artykuł o udostępnieniu Muzeum Regionalnemu w Cedyni szczątków zwierząt znalezionych na terenie kopalni Bielinek. Czytaj dalej

Rekultywacja

Rekultywacja

Rekultywacja gruntów zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych … Czytaj dalej

Kopalnia Storkowo

Kopalnia Storkowo

Powstała w latach 1979-1980 Kopalnia Storkowo, prowadząca eksploatację i przerób kruszywa ze złoża„Storkowo” na terenie dwóch zakładów„Storkowo I” i „Storkowo II”, przechodzi na przełomie lat 2011/2012 gruntowną modernizację. Z uwagi na fakt wyczerpywania zasobów złoża „Storkowo” Spółka w roku 2010 … Czytaj dalej